Giá bất động sản với 1.3 đến 1.5 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được nhà với diện tích nhỏ dưới 50 m2 như căn hộ thuộc trung tâm và thành phố vệ tinh