Giá bất động sản với 1 đến 1.3 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được nhà đất với diện tích nhỏ dưới 50 m2 vùng ven các thành phố lớn