Giá bất động sản với 2.5 tỷ – 3 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được nhà và đất với diện tích trên 60 m2, 3 tầng hộ thuộc trung tâm và nhà phố thuộc vùng ven và vệ tinh