Giá bất động sản với 3 tỷ – 5 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được nhà và đất với diện tích trên 60 – 100 m2, 3 tầng hộ thuộc trung tâm và nhà phố thuộc vùng ven và vệ tinh