Giá bất động sản với 5 tỷ – 7 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được nhà và đất với diện tích trên 60 – 100 m2, 3 tầng hộ thuộc trung tâm hem xe hơi hay thuộc cái khu dân cư, khu đô thị cao cấp