nhất tiễn xuyên tâm

Nhất tiễn xuyên tâm là một thuật ngữ trong phong thủy, dùng để chỉ cửa chính vừa mở ra đã nhìn thấy đường lớn hay hành lang đâm thẳng vào nhà. Đây là một cách cục xuyên tâm tiễn, được xếp vào dạng lộ xung, có nghĩa là gây ra sự xung đột, bất hòa và mất mát cho gia chủ.

Treo Bạch Ngọc Thái Sơn Thạch Cảm Đương ở cửa chính để vô hiệu hóa sát khí và củng cố trạch vận.
Sử dụng quả cầu đa giác để tạo nên dòng chảy năng lượng cân bằng và hài hòa trong nhà.
Đặt bình phong hoặc rèm cửa để giảm thiểu tác động của luồng khí xung sát.
Trồng cây lá to và dày ở khu vực cửa chính để khuếch tán sinh khí.
Đặt tiền xu cổ Ngũ đế trên bậc cửa để hóa giải sát khí.

TÌM HIỂU VỀ ĐẠO

Bắt sát hành căn là một thuật ngữ trong Phật giáo

Bắt sát hành căn là một thuật ngữ trong Phật giáo, được dùng để chỉ [...]

What are the 10 positive effects of religion?

what are the 10 positive effects of religion? Religion can have various positive effects on [...]

The Law of Cause and Effect? Is there a Law of Cause and Effect in response?

The Law of Cause and Effect is a concept in philosophy and religion, based on [...]

Luật nhân quả? có luật nhân quả báo ứng không?

Luật nhân quả là một khái niệm trong triết học và tôn giáo, nó dựa [...]

Ngày tam sát là gì? Có bao nhiêu ngày tam sát trong năm, cách hóa giải tam sát

Ngày tam sát (hay còn được gọi là "Ngày tam nguyên" hoặc "Ngày hắc đạo") [...]

Căn số trong đạo Phật thường được hiểu là luật nhân quả

Căn số trong đạo Phật thường được hiểu là luật nhân quả, tức là quy [...]

Hành căn là yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra nhân duyên và hậu quả

Hành căn có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi căn số của mình. Căn số [...]

12 khía cạnh quan trọng của nhân duyên được đề cập trong các nguyên tắc phật giáo

Trong phật giáo, "nhân duyên" (tiếng Pali: "karma") được hiểu là luồng liên kết giữa [...]

Duyên khởi là gì? là giáo lý căn bản của Phật giáo

Duyên khởi là giáo lý căn bản của Phật giáo, chỉ rõ mọi hiện tượng [...]

“Sát Căn” là gì? là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận với thế giới khác

Sát căn là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận [...]

Gọi zalo
0937594628