@phanhieumarketing19 Ứng dụng công nghệ mới áp dụng vào marketing tìm kiếm khách hàng và khách hàng chủ động tìm kiếm tới bạn thông qua cảm xúc tạo ra nhu cầu. Hiện tại có nhiều bạn làm sale bất động sản đang cảm thấy chán nản vì thị trường đang siết chặt. Nhưng hay nhớ thị trường nó luôn là như vậy, lúc khó khăn mới biết thực lực. Giờ là lúc update kiến thức để đến lúc thị trường có trở lại bạn sẽ là người dẫn đầu trong làng chạy KPI. #batdongsan #marketing #timkiemkhachhang ♬ nhạc nền – phanhieumarketing19

Gọi zalo
0937594628