Đất nước hình chữ S là cách gọi của Việt Nam, một quốc gia nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, có biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Việt Nam có diện tích 331.211,6 km² và dân số 98 triệu người vào năm 2021. Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội. Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Việt Nam là một đất nước có lịch sử lâu đời và văn hoá đa dạng.

Dưới đây là danh sách 54 dân tộc chính của Việt Nam theo thứ tự bảng chữ cái:

TT

Tên gọi

Tên gọi khác

Các nhóm nhỏ

Địa bàn cư trú

1

Kinh (Việt)

Việt

Trong cả nước

2

Tày

Thổ

Ngạn, Phán, Thu lao, Pa dí

Hà giang, Tuyên Quang, Lào cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Thái, Hà Bắc.

3

Thái

 

Táy

Táy Khao (Thái Trắng), Táy Đăm (Thái Đen), Táy Chiềng hay Táy Mương (Hàng Tổng), Táy Thanh (Man Thanh), Táy Mười, Pu Thay, Thổ Đà Bắc, Táy Mộc Châu (Táy Đeng)

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hoá, Lao Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Lâm Đồng…

4

Mường

 

Mol, Mual, Mọi

Mọi Bi, Ao Tá (ÂuTá)

Hoà Bình, Thanh Hoá, Vĩnh Phú, Yên Bái, Sơn La, Ninh Bình

5

Hoa (Hán)

 

Khách, Tàu, Hán

Triền Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Xạ Phang, Thoòng Nhằn, Hẹ

Kiên Giang, Hải Phòng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ninh,Đồng Nai, Hậu Giang, Minh Hải, tp Hồ Chí Minh

6

Khơ-me

 

Miên, Cur, Cul, Thổ, Việt gốc Khơ-me, Khơ-me Krôm

Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Minh Hải, Tây Ninh, tp Hồ Chí Minh, Sông Bé, An Giang

7

Nùng

 

Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Phàn Sình, Nùng Lòi, Nùng Tùng Slìn, Nùng Cháo, Nùng Quý Rỵn, Nùng Khèn Lài, Nùng Dýn, Nùng Inh…

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Bắc, Quảng Ninh, tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Lào Cai

8

 

 

HMông (Mèo)

Mèo, Mẹo, Mán, Miêu Tộc

Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Miẻo, Mèo Trắng

Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Hoà Bình, Bắc Thái

9

Dao

Mán, Động, Trại, Dìu, Miền, Kiềm, Kìm Mùn

Dao Đại Bản, Dao Đỏ, Dao Cóc Ngáng, Dao Cóc Mùn, Dao Lô Gang, Dao Quần Chẹt, Dao Tam Đảo, Dao Tiền, Dao Quần Trắng, Dao Làn Tiẻn, Dao áo Dài

Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hoà Bình, Hà Tây

10

Gia-rai

Mọi, Chơ-rai

Chỏ, Hđrung, Aráp, Mdhur, Tbuăn

Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc

11

Ê-đê

Đe, Mọi

Ra-đê, Rha-đê, Êđê-Êga, Anăk Êđê, Kpă, Ađham, Krung, Ktul Dliê, Ruê, Blô, Êpan, Mđhur, Bih, Kđrao, Dong Kay, Dong Măk, Êning, Arul, Hning, Kmun,Ktlê

Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hoà

12

Ba-na

Bơ-nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công

Tơ-lô, Gơ-lar, Rơ-ngao, Krem, Giơ-lơng(Y-lơng)

Kon Tum, Bình Định, Phú Yên

13

Sán Chay
(Cao lan – Sán chỉ)

Mán, Cao Lan-Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử

Cao Lan, Sán Chỉ

Bắc Thái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Bắc, Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Yên Bái

14

Chăm (chàm)

Chiêm Thành, Chăm Pa, Hời, Chàm

Chăm Hroi, Chàm Châu Đốc, Chà Và Ku, Chăm Pôông

Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, tp Hồ Chí Minh, Bình Định, Phú Yên, Châu Đốc, Khánh Hoà

15

Xơ-đăng

Kmrâng, Hđang, Con-lan, Brila

Xơ-teng,Tơ-đrá, Mơ-nâm, Hà-lăng, Ca-dong, Châu, Ta Trẽ(Tà Trĩ)

Kon Tum, Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Ngãi

16

Sán Dìu

Trại, Trại Đát, Sán Dợo, Mán quần Cộc, Mán Váy Xẻ

Quảng Ninh, Hà Bắc, Hải Hưng, Bắc Thái, Vỹnh Phú, Tuyên Quang

17

Hrê

Mọi Đá Vách, Chăm-rê, Mọi Luỹ, Thạch Bých, Mọi Sơn Phòng

Quảng Ngãi, Bình Định

18

Cơ-ho

Xrê, Nốp (Tu Nốp), Cơ-don, Chil, Lát (Lách), Tơ-ring

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà

19

 

 

Ra-glai

O-rang, Glai, Rô-glai, Radlai, Mọi

Ra-clay (Rai), Noong (La-oang)

Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng

20

Mnông

Gar, Chil, Rlâm, Preh, Kuênh, Nông, Bu-Đâng, Prâng, Đip, Biêt, Si Tô, Bu Đêh

Đắc Lăc, Lâm Đồng

21

Thổ

Kủo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai-Ly Hà, Tày Poọng (Con Kha, Xá La Vàng)

Nghệ An, Thanh Hoá

22

Xtiêng

Xa-điêng, Mọi, Tà-mun

Sông Bé, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Lắc

23

Khơmú

Xá Cốu, Pu Thênh, Tày Hạy, Việt Cang, Khá Klậu, Tềnh

Quảng Lâm

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Yên Bái

24

Bru-Vân Kiều

Vân Kiều, Măng Coong, Trì, Khùa, Bru

Quảng Bình, Quảng Trị

25

Giáy

Nhắng, Giẳng, Sa Nhân, Pầu Thỉn, Chủng Chá, Pu Nắm

Pu Nà (Cùi Chu hoặc Quý Châu)

Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu

26

Cơ-tu

Ca-tu, Ca-tang, Mọi, Cao, Hạ

Phương, Kan-tua

Quảng Nam-Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế

27

Gié-Triêng

Giang Rẫy, Brila, Cà-tang, Mọi, Doãn

Gié (Dgieh, Tareh), Triêng (Treng, Tơ-riêng), Ve (La-ve), Pa-noong (Bơ Noong)

Quảng Nam-Đà Nẵng, Kon Tum

28

Ta-ôi

Tôi-ôi, Ta-hoi, Ta-ôih, Tà-uất (Atuất)

Pa-cô, Ba-hi, Can-tua

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế

29

Mạ

Châu Mạ, Chô Mạ, Mọi

Lâm Đồng, Đồng Nai

30

Co

Trầu, Cùa, Mọi, Col, Cor, Khùa

Quảng Ngãi, Quảng Nam-Đà Nẵng

31

Chơ-ro

Châu-ro, Dơ-ro, Mọi

Đồng Nai

32

Hà Nhì

U Ní, Xá U Ní, Hà Nhì Già

Hà Nhì Cồ Chồ, Hà Nhì La Mí, Hà Nhì Đen

Lai Châu, Lào Cai

33

Xinh-mun

Puộc, Pụa, Xá

Dạ, Nghẹt

Sơn La, Lai Châu

34

Chu-ru

Chơ-ru, Kru, Mọi

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận

35

Lào

Lào Bốc, Lào Nọi

Lai Châu, Sơn La

36

La-chí

Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La ti, Mán Chí

Hà Giang

37

 

 

Phù Lá

Bồ Khô Pạ (Xá Phó), Mun Di Pạ, Phù Lá Đen, Phù Lá Hoa, Phù Lá Trắng, Phù Lá Hán, Chù Lá Phù Lá

Lao Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang

38

La Hủ

Khù Sung (Cò Sung), Khạ Quy (Xá Quỷ), Xá Toong Lương (Xá Lá Vàng), Xá Pươi

Lai Châu

39

Kháng

Xá Khao, Xá Đón, Xá Tú Lăng

Kháng Xúa, Kháng Đón, Kháng Dống, Kháng Hốc, Kháng ái, Kháng Bung, Kháng Quảng Lâm

Lai Châu, Sơn La

40

Lự

Lừ, Duôn, Nhuồn

Lai Châu

41

Pà Thẻn

Pà Hưng, Mán Pa Teng, Tống

Tống, Mèo Lài

Hà Giang, Tuyên Quang

42

LôLô

Mùn Di, Ô Man, Lu Lọc Màn, Di, Qua La, La La, Ma Di

Lô Lô Đen, Lô Lô Hoa

Hà Giang, Cao Bằng, Lao Cai

43

Chứt

Xá La Vàng, Chà Củi (Tắc Củi), Tu Vang, Pa Leng

Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, Arem, Xơ-lang, Umo

Quảng Bình

44

Mảng

Mảng Ư, Xá Lá Vàng, Niễng O, Xa Mãng, Xá Cang Lai

Mảng Hệ, Mảng Gứng

Lai Châu

45

Cờ lao

Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Đỏ

Hà Giang

46

Bố Y

Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí

Bố Y, Tu Dí

Hà Giang, Lào Cai

47

La Ha

Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga

Khlá Phlạo, La Ha ủng

Yên Bái, Sơn La

48

Cống

Xám Khống, Xá Xeng, Xa, Xá Côống

Lai Châu

49

Ngái

Sán Ngái

Xín, Lê, Đản, Khánh Gia, Hắc Cá (Xéc)

Quảng Ninh, tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng

50

Si La

Cú Đề Xừ

Lai Châu

51

Pu Péo

Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán

Hà Giang

52

Brâu

Brao

Kon Tum

53

Rơ-măm

Kon Tum

54

Ơ-đu

Tày Hạt

Nghệ An

Đây là danh sách đầy đủ 54 dân tộc chính của Việt Nam. Mỗi dân tộc đều có đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống riêng biệt.

Việt nam có bao nhiêu tỉnh thành? Việt nam có 63 hay 64 tỉnh thành? 63 tỉnh thành Việt Nam, danh sách các tỉnh thành Việt Nam 2022. Các tỉnh ở Việt Nam hiện nay sẽ được liệt kê chi tiết theo thứ tự tại bài viết này của Vpexpress.

STT Tên tỉnh thành STT Tên tỉnh thành
1 An Giang 32 Kiên Giang
2 Bà Rịa – Vũng Tàu 33 Kon Tum
3 Bắc Giang 34 Lai Châu
4 Bắc Kạn 35 Lâm Đồng
5 Bạc Liêu 36 Lạng Sơn
6 Bắc Ninh 37 Lào Cai
7 Bến Tre 38 Long An
8 Bình Định 39 Nam Định
9 Bình Dương 40 Nghệ An
10 Bình Phước 41 Ninh Bình
11 Bình Thuận 42 Ninh Thuận
12 Cà Mau 43 Phú Thọ
13 Cần Thơ 44 Phú Yên
14 Cao Bằng 45 Quảng Bình
15 Đà Nẵng 46 Quảng Nam
16 Đắk Lắk 47 Quảng Ngãi
17 Đắk Nông 48 Quảng Ninh
18 Điện Biên 49 Quảng Trị
19 Đồng Nai 50 Sóc Trăng
20 Đồng Tháp 51 Sơn La
21 Gia Lai 52 Tây Ninh
22 Hà Giang 53 Thái Bình
23 Hà Nam 54 Thái Nguyên
24 Hà Nội 55 Thanh Hóa
25 Hà Tĩnh 56 Thừa Thiên Huế
26 Hải Dương 57 Tiền Giang
27 Hải Phòng 58 TP Hồ Chí Minh
28 Hậu Giang 59 Trà Vinh
29 Hòa Bình 60 Tuyên Quang
30 Hưng Yên 61 Vĩnh Long
31 Khánh Hòa 62 Vĩnh Phúc
63 Yên Bái

Con người Việt Nam được biết đến với sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và lòng hiếu khách. Dân tộc Việt Nam có những đặc điểm đáng chú ý và giá trị văn hóa sâu sắc, tạo nên nét độc đáo cho dân tộc Việt.

Một trong những đặc trưng quan trọng của con người Việt Nam là lòng hiếu thảo và trọng đạo. Việt Nam có một truyền thống gia đình mạnh mẽ và lòng hiếu khách đối với người lớn tuổi. Sự tôn trọng và chăm sóc cho cha mẹ, ông bà và người lớn tuổi được coi là một trách nhiệm và tự hào của người Việt. Lòng hiếu khách cũng được thể hiện trong cách tiếp đón và đối đãi với khách mời.

Ngoài ra, con người Việt Nam cũng có tinh thần cống hiến và sự kiên nhẫn trong công việc. Dân tộc Việt Nam làm việc chăm chỉ và kiên trì để đạt được mục tiêu của mình. Đây là phẩm chất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Văn hóa Việt Nam cũng đặc trưng bởi lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương. Người Việt thường có niềm đam mê và tình yêu sâu sắc đối với quê hương, biểu hiện qua việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, cũng như qua sự yêu mến và tự hào với đất nước, lịch sử và danh nhân của Việt Nam.

Con người Việt Nam cũng có lòng hướng ngoại và thân thiện. Dân tộc Việt Nam đối xử tình cảm và chia sẻ niềm vui, khó khăn với nhau. Giao tiếp xã hội và tình hữu nghị là những giá trị quan trọng trong văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, không thể gạt bỏ sự đa dạng trong con người Việt Nam. Với 54 dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc mang đến một màu sắc và truyền thống riêng biệt, tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú và đa dạng.

DU LỊCH VIỆT NAM

Dịch vụ virtual tour 360 khách sạn, nhà hàng, homestay

Dịch vụ virtual tour 360 khách sạn, nhà hàng, homestay Với dịch vụ này, khách [...]

Dịch vụ quay chụp Virtual tour VR360 điểm du lịch – Trải nghiệm du lịch mới lạ và hấp dẫn

Dịch vụ quay chụp Virtual tour VR360 điểm du lịch - Trải nghiệm du lịch [...]

Virtual tour điểm du lịch nhà cổ Huỳnh Thủy Lê Đồng Tháp bằng VR360

Virtual tour điểm du lịch nhà cổ Huỳnh Thủy Lê bằng VR360 tọa lạc tại [...]

Forest Bay Phú Quốc – Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 6 sao tại Đảo Ngọc

Forest Bay Phú Quốc là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp duy [...]

Hạ Long Bay (Vịnh Hạ Long) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và đẹp nhất ở Việt Nam

Hạ Long Bay (Vịnh Hạ Long) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng [...]

Du lịch Đà Lạt, một trong nhiều điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng của Việt Nam

Đà Lạt là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng của [...]

Đất nước hình chữ S là cách gọi của Việt Nam

Đất nước hình chữ S là cách gọi của Việt Nam, một quốc gia nằm [...]

Du lịch Phú Quốc: Khám phá hòn đảo ngọc của Việt Nam

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong Vịnh Thái Lan, cách [...]

Du lịch Vũng Tàu biển dài, cảnh quan tuyệt đẹp, lịch sử đậm nét và ẩm thực độc đáo

Du lịch Vũng Tàu biển dài, cảnh quan tuyệt đẹp, lịch sử đậm nét và [...]

Khám phá hành trình du lịch tuyệt vời đến xứ sở Chữ S Việt Nam

Bắt đầu hành trình của bạn từ thủ đô Hà Nội, một thành phố có [...]

Du lịch Việt Nam: Khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước hình chữ S

Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á, có hình dạng như [...]

Gọi zalo
0937594628