Tài khoản BM là gì? Tìm hiểu về BM50, BM350, BM30, BM80, và BM2500

Facebook Business Manager (BM) là một công cụ quản lý doanh nghiệp trên Facebook, cho phép người dùng quản lý tài khoản quảng cáo, Fanpage, ứng dụng, trang web, dữ liệu và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, những khái niệm như “BM50,” “BM350,” “BM30,” “BM80,” “BM2500,” và “Invoice Agency” không phải là thuật ngữ chính thức từ Facebook. Có vẻ như chúng đề cập đến các dịch vụ hoặc gói cung cấp bởi các đại lý hoặc công ty bên ngoài chuyên quản lý quảng cáo trên Facebook, và không phản ánh các sản phẩm hoặc dịch vụ do Facebook cung cấp trực tiếp.

BM có nhiều loại hạn mức sử dụng khác nhau, bao gồm:

 • Hạn mức tài khoản quảng cáo: Hạn mức này cho biết số lượng tài khoản quảng cáo tối đa mà bạn có thể tạo trong một BM. Các loại hạn mức tài khoản quảng cáo bao gồm:
  • BM1: 1 tài khoản quảng cáo
  • BM5: 5 tài khoản quảng cáo
  • BM30: Cung cấp khả năng tạo ra 30 tài khoản quảng cáo và có thể không có giới hạn chi tiêu hàng ngày cho mỗi tài khoản quảng cáo.
  • BM50: Có thể là một dịch vụ quản lý quảng cáo với giới hạn tạo ra chỉ một tài khoản quảng cáo và có ngân sách chi tiêu giới hạn là $50 mỗi ngày.
  • BM350: Tương tự như trên, nhưng có thể tạo ra tối đa 5 tài khoản quảng cáo với ngân sách chi tiêu lên tới $350 mỗi ngày.
  • BM80 và BM2500: Các gói này có vẻ như cho phép tạo ra lần lượt là 80 và 2500 tài khoản quảng cáo, cũng không có giới hạn về ngân sách chi tiêu hàng ngày cho mỗi tài khoản.
  • Invoice Agency: Có thể đề cập đến một cơ quan hoặc dịch vụ mà cung cấp hóa đơn và quản lý tài chính cho các chiến dịch quảng cáo chạy qua Business Manager.
 • Hạn mức ngân sách hàng ngày: Hạn mức này cho biết số tiền tối đa mà bạn có thể chi tiêu cho quảng cáo trong một ngày. Hạn mức này được thiết lập bởi Facebook dựa trên lịch sử thanh toán của bạn.
 • Hạn mức chi tiêu hàng tháng: Hạn mức này cho biết số tiền tối đa mà bạn có thể chi tiêu cho quảng cáo trong một tháng. Hạn mức này cũng được thiết lập bởi Facebook dựa trên lịch sử thanh toán của bạn.
 • Hạn mức vị trí: Hạn mức này cho biết số lượng vị trí mà bạn có thể nhắm mục tiêu cho quảng cáo của mình. Hạn mức này được thiết lập dựa trên lịch sử thanh toán của bạn.
 • Hạn mức đối tượng: Hạn mức này cho biết số lượng đối tượng mà bạn có thể nhắm mục tiêu cho quảng cáo của mình. Hạn mức này được thiết lập dựa trên lịch sử thanh toán của bạn.
 • Hạn mức báo cáo: Hạn mức này cho biết số lượng báo cáo mà bạn có thể tạo trong một khoảng thời gian nhất định. Hạn mức này được thiết lập dựa trên loại tài khoản Business Manager của bạn.
 • Hạn mức quyền truy cập: Hạn mức này cho biết số lượng người dùng mà bạn có thể cấp quyền truy cập vào BM của mình. Hạn mức này được thiết lập dựa trên loại tài khoản Business Manager của bạn.

Bạn có thể kiểm tra các hạn mức sử dụng của BM của mình bằng cách truy cập Cài đặt cho doanh nghiệp của bạn.

Cách tăng hạn mức sử dụng BM

Để tăng hạn mức sử dụng BM, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có lịch sử thanh toán tốt với Facebook: Facebook sẽ xem xét lịch sử thanh toán của bạn để xác định xem bạn có đủ điều kiện để tăng hạn mức sử dụng hay không.
 • Tuân thủ các nguyên tắc quảng cáo của Facebook: Facebook sẽ xem xét liệu bạn có tuân thủ các nguyên tắc quảng cáo của họ hay không.
  Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, bạn có thể yêu cầu tăng hạn mức sử dụng bằng cách truy cập Cài đặt cho doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý: Hạn mức sử dụng BM có thể thay đổi theo thời gian.

Trên Facebook Business Manager (BM), có một số loại hạn mức và giới hạn sử dụng mà bạn cần lưu ý:

 1. Loại Hạn Mức Ngân Sách Quảng Cáo:
  • Ngân sách hàng ngày: Đây là số tiền tối đa bạn đặt ra để chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo mỗi ngày. Khi số tiền này được tiêu hết, quảng cáo sẽ dừng cho đến ngày hôm sau.
  • Ngân sách tổng cho chiến dịch: Đây là số tiền tối đa bạn đặt ra cho toàn bộ chiến dịch quảng cáo. Khi tổng ngân sách này được tiêu hết, chiến dịch sẽ dừng lại.
 2. Giới Hạn Chi Tiêu Tài Khoản (Account Spending Limit):
  • Đây là giới hạn tổng số tiền bạn có thể chi tiêu trên toàn bộ tài khoản quảng cáo của mình. Một khi đã đạt đến giới hạn này, tất cả quảng cáo sẽ dừng lại cho đến khi bạn tăng giới hạn hoặc thiết lập lại giới hạn chi tiêu.
 3. Hạn Mức Thanh Toán (Billing Threshold):
  • Facebook sẽ thu phí bạn mỗi khi chi tiêu đạt đến một hạn mức nhất định. Hạn mức này có thể tăng lên theo thời gian dựa trên lịch sử thanh toán của bạn. Khi bạn tiếp tục chi tiêu và thanh toán đúng hạn, hạn mức thanh toán có thể được tăng lên.
 4. Số Lượng Tài Khoản Quảng Cáo và Trang:
  • Mặc dù BM cho phép thêm một số lượng không giới hạn các trang và tài khoản quảng cáo, nhưng Facebook có thể hạn chế số lượng dựa trên độ tin cậy và lịch sử chi tiêu của bạn.
 5. Phân Quyền Trong Business Manager:
  • Quản trị viên: Người có toàn quyền kiểm soát trên BM, có thể thêm hoặc xóa người dùng, chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp, thiết lập quảng cáo, và xem tất cả dữ liệu.
  • Nhân viên: Có thể được phân quyền để quản lý các tài nguyên cụ thể như trang, tài khoản quảng cáo, hoặc danh sách đối tượng.
 6. Giới Hạn Về Quảng Cáo:
  • Số lượng quảng cáo tối đa: Facebook giới hạn số lượng quảng cáo mà một tài khoản có thể chạy cùng một lúc để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
 7. Quyền Truy Cập và Phê Duyệt Quảng Cáo:
  • Quảng cáo cần được phê duyệt bởi Facebook dựa trên các chính sách của họ. Sự chấp thuận có thể bị ảnh hưởng bởi nội dung quảng cáo, đối tượng mục tiêu, và các yếu tố khác.

Những hạn mức này giúp bạn kiểm soát chi tiêu, quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Để biết thông tin cập nhật nhất về các hạn mức và giới hạn này, bạn nên tham khảo trực tiếp tài liệu hỗ trợ của Facebook hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ.

KIẾN THỨC MARKETING VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Khám Phá Sự Liên Kết giữa Tư Duy và Chiến Lược: Từ Lý Luận Đến Thực Hành

Tư duy và chiến lược là hai khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực [...]

Tư Duy là gì? Một số khía cạnh quan trọng của tư duy

Tư duy là một quá trình nhận thức phức tạp, bao gồm việc xử lý [...]

Chiến Lược là gì? Phát triển chiến lược toàn diện

Chiến lược có nghĩa là một kế hoạch tổng thể hoặc một loạt hành động [...]

Bán hàng là gì? làm sao để bán được nhiều hàng

Bán hàng là quá trình bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng, thường [...]

Life Coach là gì? Vai Trò Của Life Coach Trong Sự Phát Triển Cá Nhân

Hiểu rõ 'Life Coach là gì' & vai trò quan trọng của họ trong hành [...]

Mối quan hệ giữa sale và marketing trong kinh doanh

Tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa sale và marketing trong kinh doanh, [...]

Hướng Dẫn Chi Tiết về Đầu Tư Bất Động Sản: Phân Tích Thị Trường, Chiến Lược, và Quản Lý Rủi Ro

Khám phá hướng dẫn toàn diện về đầu tư bất động sản, từ phân tích [...]

Tài khoản BM là gì? Tìm hiểu về BM50, BM350, BM30, BM80, và BM2500

Facebook Business Manager (BM) là một công cụ quản lý doanh nghiệp trên Facebook, tuy [...]

Xây Dựng Đội Ngũ Marketing Hiệu Quả: Những Vị Trí Nhân Sự Không Thể Thiếu

Tìm hiểu những vị trí nhân sự cốt lõi cần có để tạo lập một [...]

Doanh nhân và kinh doanh là gì, giống và khác nhau

Doanh nhân là một cá nhân hoặc nhóm người có tầm nhìn, sáng tạo và [...]

Shrinkflation là gì? Shrinkflation có phải là gian lận không?

Shrinkflation là một thuật ngữ kinh tế được sử dụng để mô tả tình trạng [...]

Cấp bậc trong truyền thông marketing gồm cấp biết, cấp hiểu, cấp tin, cấp yêu

Trong truyền thông được gọi là "cấp bậc từ biết, hiểu, tin đến yêu." Đây [...]

Các chính sách quảng cáo của Facebook bắt buộc phải tuân theo

Các chính sách quảng cáo của Facebook là những quy tắc mà Facebook đặt ra [...]

Những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sau đây bị cấm quảng cáo trên internet

Những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sau đây bị cấm quảng cáo trên internet [...]

Demand trong marketing là nhu cầu mong muốn và khả năng thanh toán của khách hàng

Demand trong marketing là một khái niệm quan trọng liên quan đến nhu cầu, mong [...]

Để trở thành người làm digital marketing giỏi bạn cần phải tích phát triển nhiều kỹ năng

Để trở thành một chuyên viên digital marketing giỏi, bạn cần phát triển và kết [...]

Lập kế hoạch chi phí cho marketing cho các lĩnh vực

Lập kế hoạch chi phí cho marketing cho các lĩnh vực bằng cách tạo dựng [...]

Ưu nhược điểm khi ở chung cư (căn hộ)

Chung cư là một loại hình nhà ở nhiều tầng, trong đó các căn hộ [...]

How to be book smart?

Being book smart involves developing strong academic skills and intellectual knowledge. Here are some tips [...]

How to be street smart?

Being street smart involves developing practical skills, awareness, and adaptability to navigate urban environments and [...]

Tháp tài sản cá nhân với 5 cách phân loại phổ biến theo mô hình Maslow

Tài sản cá nhân là tổng hợp của tất cả các tài sản mà một [...]

Tư vấn phân tích ưu điểm của bất động sản shophouse và những yếu tố cần xem xét khi mua

Tư vấn phân tích ưu điểm của bất động sản shophouse và những yếu tố [...]

Tư vấn nên mua đất nền hay chung cư, tìm hiểu về ưu, nhược điểm của 2 loại bất động sản này

Tư vấn nên mua đất nền hay chung cư, tìm hiểu về ưu, nhược điểm [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Dòng tiền đầu tư bất động sản cá nhân cần hiểu rõ từng thị trường

Tình hình dòng tiền đầu tư vào Bất động sản (bất động sản) cá nhân [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Phân khúc bất động sản được chia thành các phân khúc khác nhau trong tháp tài sản

Bất động sản được chia thành các phân khúc khác nhau trong tháp tài sản, [...]

Quan điểm về việc gửi tiết kiệm và tầm ảnh hưởng của chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản

Trong thị trường bất động sản đất nền, việc tìm kiếm thông tin và hiểu [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Tại sao giá bất động sản trung tâm các thành phố lớn luôn cao hơn thu nhập bình quân đầu người

Tại sao chúng ta luôn thấy bất động sản giá luôn cao: Điệp khúc tại [...]

Đất nước hình chữ S là cách gọi của Việt Nam

Đất nước hình chữ S là cách gọi của Việt Nam, một quốc gia nằm [...]

Trong lĩnh vực marketing “exposure” tiếng Việt “sự tiếp xúc” hoặc “sự phơi bày”

Trong lĩnh vực marketing, "exposure" (tiếng Việt: "sự tiếp xúc" hoặc "sự phơi bày") thường [...]

Chi phí marketing trong kinh doanh và cách tính chi phí marketing

Chi phí marketing trong kinh doanh là một khái niệm rộng lớn, bao gồm nhiều [...]

Nên thuê hay là mua căn hộ sau đây là phân tích bạn là người quyết định

Việc nên mua hay thuê căn hộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài [...]

Phân tích chọn kênh chạy quảng cáo theo loại hình bất động sản

Phân tích chọn kênh chạy quảng cáo theo loại hình bất động sản khi lựa [...]

Tối ưu website là gì? làm như thế nào? tại sao phải tối ưu trang website

Tối ưu website (web optimization) là quá trình tăng cường hiệu suất và hiệu quả [...]

Dịch vụ marketing tổng thể là gì? dịch vụ được cung cấp bởi một đơn vị ngoài

Dịch vụ marketing tổng thể là gì? Marketing tổng thể được hiểu đơn giản là [...]

Xu hướng marketing trong tương lai hành vi của người tiêu dùng trong thời đại số hoá.

Xu hướng marketing trong tương lai hành vi của người tiêu dùng trong thời đại [...]

Mô hình sa bàn dự án bất động sản là gì, phục vụ mục đính gì?

Mô hình sa bàn dự án bất động sản là một công cụ quản lý [...]

Nếu giá nhà quá rẻ thì có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển của đất nước

Nhiều người cứ thấy giá nhà hiện tại là cao. đó là tư duy của [...]

Tại sao phải đầu tư đất hà nội mà không phải là những nơi khác

Tại sao phải đầu tư đất hà nội mà không phải là những nơi khác [...]

Phương pháp đầu tư nào đúng trong qua khứ thì chưa chắc đã đúng trong tương lai.

Phương pháp đầu tư nào đúng trong qua khứ thì chưa chắc đã đúng trong [...]

Muốn đầu tư an toàn thì phải phân tích và nhìn nhận được đang ở giai đoạn nào của chu kỳ

Muốn đầu tư an toàn thì phải phân tích và nhìn nhận được mình đang [...]

Chạy quảng cáo Facebook tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản

Chạy quảng cáo Facebook tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản bạn cần [...]

Chu kỳ của bất động sản 2022 – 2024 gồm mấy giai đoạn, giờ đang ở giai đoạn nào?

chu kỳ khép kín của bất động sản luôn lặp đi lặp lại; đỉnh [...]

Lý do bất động sản Việt Nam sẽ mãi tăng giá nhất là đất có chỗ để xe ô tô

Lý do bất động sản Việt Nam sẽ mãi tăng giá nhất là đất có [...]

Ai mới là người đủ sức làm thị trường bất động sản tăng giá thần tốc và bong bóng bất động sản

Ai mới là người đủ sức làm thị trường bất động sản tăng giá thần [...]

Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook tuyên dụng nhân sự bất động sản

Chạy quảng cáo facebook để tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản đam [...]

Chứng thư bảo lãnh là gì? Thư bảo lãnh ngân hàng là gì? Bảo lãnh ngân hàng

Chứng thư bảo lãnh (hay còn gọi là bảo đảm) là một loại hợp đồng [...]

Tiềm năng phát triển bất động sản trong tương lai và cách đầu tư thông minh

Tiềm năng phát triển bất động sản trong tương lai và cách đầu tư thông [...]

Gọi zalo
0937594628