PMI là viết tắt của Purchasing Managers’ Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng trong tiếng Việt. PMI là một chỉ số kinh tế quan trọng được sử dụng để đo và theo dõi hoạt động kinh doanh trong một ngành công nghiệp hoặc một nền kinh tế cụ thể. Chỉ số PMI được tính toán dựa trên một cuộc khảo sát hàng tháng gửi đến các nhà quản lý mua hàng (Purchasing Managers) trong các công ty sản xuất và dịch vụ.

PMI bao gồm một số chỉ tiêu quan trọng như số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng sản xuất, số lượng việc làm, thời gian giao hàng, giá thành và tình hình tồn kho. Mỗi chỉ số được gán một trọng số tương ứng và sau đó kết hợp lại để tính toán chỉ số PMI. Chỉ số PMI thường có giá trị từ 0 đến 100, với mức 50 là ngưỡng phân tách giữa sự mở rộng và suy thoái trong hoạt động kinh doanh. Nếu chỉ số PMI vượt qua ngưỡng 50, điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh đang mở rộng, còn nếu dưới ngưỡng 50, nó cho thấy hoạt động kinh doanh đang suy thoái.

Chỉ số PMI rất quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế hoặc một ngành công nghiệp cụ thể. Nó cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc suy thoái, giúp các nhà quản lý, nhà chính sách và các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên những dữ liệu kinh tế hiện tại.

PMI là một chỉ số quản lý sức mua được cung cấp bởi Viện Quản Lý Nguồn Cung – The Institute of Supply Management (ISM). Có 2 loại chỉ số PMI, đó là chỉ số PMI sản xuất và chỉ số PMI phi sản xuất (dịch vụ).

Chỉ số PMI được tạo thành từ năm số liệu chính: đơn đặt hàng mới, sản lượng, việc làm, thời gian giao hàng và hàng tồn kho2. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm của số người trả lời cho từng số liệu và nhân với trọng số tương ứng.

Chỉ số PMI có giá trị trong phạm vi từ 0 đến 100. Nếu kết quả lớn hơn 50 thì thể hiện mức tăng tổng thể của hoạt động kinh doanh, nếu kết quả nhỏ hơn 50 thì thể hiện mức giảm tổng thể. Chỉ số PMI được coi là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế của ngành sản xuất và dịch vụ.

Dưới đây là một ví dụ về cách chỉ số PMI được áp dụng trong một ngành công nghiệp cụ thể:

Giả sử chúng ta xem xét ngành sản xuất ô tô. Mỗi tháng, một cuộc khảo sát được gửi đến các nhà quản lý mua hàng của các công ty ô tô hàng đầu. Các nhà quản lý được yêu cầu đánh giá tình hình kinh doanh của họ trong một số khía cạnh, bao gồm số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng sản xuất, số lượng việc làm, thời gian giao hàng, giá thành và tình hình tồn kho.

Sau khi thu thập các thông tin từ cuộc khảo sát, các chỉ số được tính toán và kết hợp để tạo ra chỉ số PMI cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Giả sử chỉ số PMI cho tháng trước là 52.5. Điều này có nghĩa là ngành công nghiệp sản xuất ô tô đã trải qua một giai đoạn mở rộng vì chỉ số PMI vượt qua ngưỡng 50. Tuy nhiên, giả sử trong tháng hiện tại, chỉ số PMI giảm xuống 48.3. Kết quả này cho thấy ngành công nghiệp đang gặp khó khăn và suy thoái do chỉ số PMI dưới ngưỡng 50.

Dựa trên các kết quả PMI này, các nhà quản lý, nhà chính sách và các nhà đầu tư có thể đánh giá được sức khỏe của ngành công nghiệp ô tô và điều chỉnh chiến lược và quyết định của mình.

Ví dụ về cách tính chỉ số PMI sản xuất. Giả sử có 100 nhà quản lý thu mua được khảo sát về 5 số liệu chính. Kết quả như sau:

Đơn đặt hàng mới: 40 người trả lời tăng, 30 người trả lời giảm, 30 người trả lời không đổi.

Sản lượng: 35 người trả lời tăng, 35 người trả lời giảm, 30 người trả lời không đổi.

Việc làm: 25 người trả lời tăng, 45 người trả lời giảm, 30 người trả lời không đổi.

Thời gian giao hàng: 20 người trả lời tăng, 50 người trả lời giảm, 30 người trả lời không đổi.

Hàng tồn kho: 15 người trả lời tăng, 55 người trả lời giảm, 30 người trả lời không đổi.

Tỷ lệ phần trăm của số người trả lời cho từng số liệu là:

Đơn đặt hàng mới: (40/100) * 100 = 40%
Sản lượng: (35/100) * 100 = 35%
Việc làm: (25/100) * 100 = 25%
Thời gian giao hàng: (20/100) * 100 = 20%
Hàng tồn kho: (15/100) * 100 = 15%

Chỉ số PMI sản xuất được tính bằng cách nhân với trọng số tương ứng:

PMI = (40% * 0.3) + (35% * 0.25) + (25% * 0.2) + (20% * 0.15) + (15% * 0.1) PMI = 12 + 8.75 + 5 + 3 + 1.5
PMI = 30.25

Vì kết quả nhỏ hơn 50 nên thể hiện mức giảm tổng thể của hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Điểm hoà vốn là gì? Ý nghĩa của điểm hoà vốn trong kinh doanh

Điểm hoà vốn là kết quả của quá trình tính toán lợi nhuận hoặc lỗ [...]

Gọi zalo
0937594628