Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết để một khoản đầu tư tăng gấp đôi dựa trên tỷ lệ hoàn vốn cố định hàng năm. Công thức của quy tắc 72 là: Số năm nhân đôi tiền đầu tư = 72/lãi suất Ví dụ, nếu bạn đầu tư 100 triệu đồng với lãi suất 8% một năm, bạn sẽ nhận được 200 triệu đồng sau 72/8 = 9 năm. Quy tắc 72 cũng có thể dùng để tính lãi suất cần thiết để nhân đôi tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, nếu bạn muốn nhân đôi tiền trong 6 năm, bạn cần lãi suất là 72/6 = 12% một năm2. Quy tắc 72 còn có thể áp dụng cho các yếu tố tăng trưởng với tốc độ kép như phí, khoản vay, con số kinh tế, dân số,… Ví dụ, nếu GDP của một quốc gia tăng trưởng 4% hằng năm thì nền kinh tế sẽ tăng gấp đôi trong 18 năm (72/4). Quy tắc 72 cũng có thể dùng để tính ra sau bao nhiêu lâu sức mua của đồng tiền giảm còn một nửa khi xảy ra lạm phát. Ví dụ, với lạm phát là 6%, thì sức mua đồng tiền sẽ giảm một nửa trong 12 năm (72/6).

Quy tắc 69 là một quy tắc chung để ước tính thời gian cần thiết để thực hiện khoản đầu tư tăng gấp đôi, giữ lãi suất là lãi suất kép liên tục, tức là lãi suất kép từng thời điểm. Công thức của quy tắc 69 là: Số năm nhân đôi tiền đầu tư = 69/lãi suất Ví dụ, nếu bạn đầu tư 100 triệu đồng với lãi suất liên tục 8% một năm, bạn sẽ nhận được 200 triệu đồng sau 69/8 = 8.625 năm. Quy tắc 69 cũng có thể dùng để tính lãi suất cần thiết để nhân đôi tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, nếu bạn muốn nhân đôi tiền trong 6 năm, bạn cần lãi suất liên tục là 69/6 = 11.5% một năm. Quy tắc 69 cũng có thể áp dụng cho các yếu tố tăng trưởng với tốc độ kép liên tục như phí, khoản vay, con số kinh tế, dân số,… Ví dụ, nếu GDP của một quốc gia tăng trưởng liên tục 4% hằng năm thì nền kinh tế sẽ tăng gấp đôi trong 69/4 = 17.25 năm1. Quy tắc 69 cũng có thể dùng để tính ra sau bao nhiêu lâu sức mua của đồng tiền giảm còn một nửa khi xảy ra lạm phát liên tục. Ví dụ, với lạm phát liên tục là 6%, thì sức mua đồng tiền sẽ giảm một nửa trong 69/6 = 11.5 năm.

Lãi suất kép liên tục là giới hạn về toán học mà lãi kép có thể đạt tới nếu như số lãi được tính toán và tiếp tục tái đầu tư vào vốn trong thời hạn là vô số kỳ. Lãi suất kép liên tục có công thức là: Số năm nhân đôi tiền đầu tư = 69/lãi suất Ví dụ, nếu bạn đầu tư 100 triệu đồng với lãi suất liên tục 8% một năm, bạn sẽ nhận được 200 triệu đồng sau 69/8 = 8.625 năm. Lãi suất kép liên tục có liên quan đến số e (số Nê-pơ) là một hằng số toán học có giá trị xấp xỉ bằng 2.71828… Số e xuất hiện trong công thức lãi suất kép liên tục khi ta viết lại công thức theo dạng: Giá trị tương lai của khoản đầu tư = Giá trị hiện tại của khoản đầu tư x e^(lãi suất x số năm).

Ví dụ: lãi suất kép liên tục có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của kinh tế và tài chính, như tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, đầu tư vàng, tích lũy tại các công ty bảo hiểm hay bảo lãnh. Lãi suất kép liên tục giúp cho người gửi tiết kiệm hay đầu tư có thể nhận được lợi nhuận cao hơn so với lãi suất kép thông thường. Tuy nhiên, trong thực tế, không có ngân hàng hay công ty nào trả lãi suất kép liên tục cho khách hàng vì điều này sẽ gây thiệt hại cho họ. Thông thường, lãi suất kép liên tục chỉ được sử dụng để tính toán và so sánh các kế hoạch tài chính khác nhau.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Điểm hoà vốn là gì? Ý nghĩa của điểm hoà vốn trong kinh doanh

Điểm hoà vốn là kết quả của quá trình tính toán lợi nhuận hoặc lỗ [...]

Gọi zalo
0937594628